Om oss

Vi heter Monica och Torsten Hall och bor i Karlsborg med våra fyra perros.

Monica

Torsten med Jissa och Foppa

Vi följer SKK’s regler och perroklubbens avelsrekommendationer i största möjliga mån.