Jissa

Trollaqvans Jissa-Avedina, född 2017-04-22 

HD A, 2 CERT på utställning.