Trollaqvans Kennel

VALPAR VÄNTAS I MARS (LEVERANS I MITTEN AV MAJ)

Rastypiska, friska, fartiga Perro de agua Español